Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

17 maja na Sali Czytelni MiPBP w Dębicy odbyła się konferencja prasowa, dotycząca planowanych w najbliższym czasie wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. Podczas spotkania omawiano również przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu Przystań Świętego Mikołaja, obejmujące szereg różnorodnych działań edukacyjnych, wychowawczych oraz integracyjnych, w założeniu mających pomóc dzieci z Ukrainy w aklimatyzacji w nowym środowisku. Z Przystani Świętego Mikołaja w MiPBP w Dębicy najmłodsi Ukraińcy już w przyszłym tygodniu wyruszą, by poznać miejsca szczególni wyróżniające się na mapie naszej małej Ojczyzny pod względem etnograficznym i historycznym, a tym samym, zapoznające Dzieci z naszym kulturowym dziedzictwem. W konferencji wzięli udział: Burmistrz Miasta Dębica, Pan Mariusz Szewczyk, Zastępca Burmistrza, Pan Maciej Małozięć oraz przedstawiciele Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Dyrektor MiPBP w Dębicy,…

Grafika dla artykułu

Beletryzowanie aktualnych kwestii, zwłaszcza tych najdotkliwszych, częstokroć nieskrystalizowanych jeszcze w pełni, grozi surową krytyką. Pomawia się twórców o żonglerkę łatwymi figurami narracyjnymi, efekciarstwo, przejrzysty klucz interpretacyjny czy zbyt natarczywą tendencyjność, łączoną z inwazyjnym graniem na emocjach. Margaret Mazzantini przyzwyczaiła swoich Czytelników do powieści wyrafinowanych, komponowanych z synestezyjnych scen, łączących się w nieoczywiste, bolesne historie. „Morze o poranku” to powieść, na której kartach rozpięta jest historia niewinności zduszonej u zarania, podejmująca problem współczesnego uchodźctwa. Na ile fikcyjna historia, operująca figurami doskonale już znanymi, by nie rzec – ogranymi – nas zaskoczy? Co nam uzmysłowi? Czy rzeczywiście pewne tematy zdolna jest pomieścić bez trywializacji i fabrykowania schematów jedynie literatura faktu? Te wszystkie pytania powrócą do nas podczas kolejnego spotkania DKK, w ostatni…