Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Wszechstronny twórca, włączany do grona najwybitniejszych pisarzy powojennych, określany mianem wirtuoza krótkich form, prozaik, scenarzysta i publicysta – w tych kilku słowach zamyka się nasza wiedza o Kornelu Filipowiczu. Znakomity autor, zawsze jednak pozostający jakoś na marginesie percepcji. Kornela Filipowicza doceniano, owszem, jednak sylwetkę jego wpisywano w określony kontekst. A to etykietowano go mistrzem urzekających lapidarnych opowiadań i mikropowieści, a to redukowano do roli partnera naszej noblistki. Kornel Filipowicz onieśmiela powagą, pozostając, niestety, gdzież na peryferiach literackiej świadomości wielu z nas. „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu”autorstwa Justyny Sobolewskiej stanowi wyraz fascynacji, gdzie urzeczenie postacią pisarza, owocuje najpierw wydaniem zbioru opowiadań, a następnie sportretowaniem krakowskiego twórcy. Publikacja stanie się przedmiotem rozmów kolejnego spotkania DKK, które odbędzie się 29…