Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Nieśmiałość towarzysząca pierwszemu spotkaniu dawno już odeszła w zapomnienie. Podobnie, jak prędko pękła bariera językowa, skutecznie zniwelowane życzliwością, zaciekawieniem i entuzjastyczną gotowością na wspólną zabawę. Czwartek, 17 marca, tryskające energią i inwencją Panie Bibliotekarki z Filii nr 4 MiPBP w Dębicy po raz kolejny spędziły obfitujący w najróżnorodniejsze wrażenia czas z Dziećmi z Ukrainy, przebywającymi na świetlicy działającej w Placówce Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka”. Przyjemność ponownego spotkania spotęgowała otwartość Dzieci i ich coraz większa śmiałość oraz ufność, świadczące o zaaklimatyzowaniu się w naszym mieście. Dystans i skrytość ustąpiły dźwięcznemu radosnemu śmiechowi, żywemu zainteresowaniu i zaangażowanie w kolejne artystyczne zajęcia, rozbudzające wyobraźnię i przynoszące mnóstwo nieopisanej radości. Jak się okazuje, Dzieci uczęszczające na świetlicę są wielkimi pasjonatami działań twórczych, a jeżeli…