Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Na przestrzeni kolejnych epok przeobrażeniu ulegają ludzkie zachowania i postawy, lecz zmiany te nie dotykają samych wartości. Do tych najcenniejszych i wymagających nieustannej dbałości należy patriotyzm. Jesteśmy dłużnikami naszych przodków, zawdzięczając im obecny kształt naszej Ojczyzny. Podczas konferencji pt. „Ostatni żołnierze Polski podziemnej”, która odbyła się 16 marca w Domu Kultury Mors, uczniowie dębickich szkół wzięli udział w niezapomnianej lekcji historii. Narrację współtworzyły harmonijnie: relacja naocznego świadka kształtujących się dziejów oraz doświadczonego historyka. Uczestnicy spotkania poznali genezę i strategię działania polskiego podziemia niepodległościowego. Pointą historiozoficznej refleksji nad naszą przeszłością stał się postulat ciągłego kształtowania postawy umiłowania Ojczyzny, opierającego się na przywiązaniu i identyfikacji z nią od najmłodszych lat i poszanowaniu naszego dziedzictwa. Konferencję, należącą do cyklu uroczystości patriotyczno-religijnych w ramach…