Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Dla większości z nas najbardziej bolesnym i budzącym niezgodę pozostaje widok niewinnych ofiar inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Wielu z nas ma przed oczyma obraz opuszczających przejścia graniczne matek z dziećmi. Prawdopodobnie wszyscy czujemy się bezsilni, lecz bezsilność nie oznacza bierności, czego budującym dowodem jest świetlica dla ukraińskich dzieci, działająca w  Placówce Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka”. Mija tydzień, podczas którego 30 dzieci znalazło bezpiecznie schronienie oraz  troskliwe wsparcie w świetlicy. Wśród pomagających oswoić się z nowym otoczeniem najmłodszym uciekinierom są Panie Bibliotekarki z MiPBP w Dębicy, które spędziły z Dziećmi czwartek i piątek (10 i 11 marca), próbując stworzyć namiastkę normalności i choćby na chwilę oderwać myśli najmłodszych od koszmaru ucieczki. Drastyczna zmiana, której ofiarami stały się niezasłużenie Dzieci, pozbawiła je…

Grafika dla artykułu

Młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych weźmie udział w konferencji pn. „Ostatni Żołnierze Polski Podziemnej” poświęconej podziemiu niepodległościowemu w Polsce po 1944 roku. Uczniowie będą mieli okazję wysłuchać świadectwa Franciszka Batory, brata zamordowanego przez komunistów Józefa Batorego „Argusa”. Spotkanie odbędzie się  w najbliższą środę (16 marca) w Domu Kultury Mors o godz. 11:00. W programie zaplanowano świadectwo Franciszka Batory, brata zamordowanego 1 marca 1951 roku Józefa Batorego. Będzie on mówił m.in. o  rozprawie sądowej IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, której był świadkiem. Prelekcje pt. „Żołnierze Wykleci. Podziemie niepodległościowe 1944-1963” wygłosi Maciej Rędziniak, OBEN IPN w Rzeszowie. Konferencji towarzyszyć będą wystawy Instytutu Pamięci Narodowej: Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944-1963 oraz Łukasz Ciepliński. Organizatorami wydarzenia są Miasto Dębica, Światowy Związek Żołnierzy…