Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Corocznie, 22 marca obchodzimy święto fundamentalne dla przyszłości naszej planety. Dokładnie 30 lat temu Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Światowy Dzień Wody, by uzmysłowić mieszkańcom Ziemi, jak cenną substancją jest życiodajny żywioł. Woda zajmuje 71% powierzchni  „błękitnej planety”. To niemal tyle, z ilu składają się ciała nas samych. Zasoby wody pitnej to jednak zaledwie 1%. Kropla w morzu… Jednym z największych globalnych wyzwań jest zapewnienie każdemu człowiekowi dostępu do wody. Podczas spotkania z Dziećmi z Przedszkola Miejskiego nr 12 uczyliśmy się, że codzienne działania niosą znaczące konsekwencje dla planety i wszystkich jej mieszkańców. Uczyliśmy się ekoempatii i współodpowiedzialności za bezcenny skarb, jaki stanowią zasoby wodne, ale również czułej i wyrozumiałej troski o siebie nawzajem. Bywa, że często coś doceniamy dopiero w…