Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Władysław Strumski należy do znamienitego grona postaci, których niezrównana bezkompromisowość oraz wierność wyznawanym ideałom odcisnęły trwały ślad na obliczu naszej Małej Ojczyzny. Nie będzie nadużyciem, jeżeli powiemy, iż na nas samych również. Bojownik o wolność i aktywny działacz społeczny po wojnie swoje pasje i głęboki patriotyzm ukierunkował na dbałość o kulturę i pielęgnację regionalnego bogactwa. Sięgnął po pióro, a owocem jego pracy jest kilkanascie powieści oraz setki artykułów. Działalność literacka i publicystyczna stała się źródłem wiedzy i inspiracji. By wykorzystać potencjał, skrywający się w publikacjach Władysława Strumskiego, zapraszamy wszystkich pasjonatów historii i literatury do udziału w konkursie, odnoszącym się do twórczości Patrona Roku. Z dumą i radością informujemy, że nad trzema konkursami, dedykowanymi każdej grupie wiekowej dębiczan honorowy patronat objął…