Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Bezprecedensowa inwazja Rosji na Ukrainę budzi gorzką niezgodę i pytania o bezzasadność uzurpacji, o bezsens rozlewu krwi, o zbrodniczy najazd… MiPBP w Dębicy kieruje serdeczne wyrazy współczucia i wsparcia ku naszym sąsiadom zza wschodniej granicy, podążając za głosem serca i sumienia oraz dołączając się do apelu Biblioteki Narodowej i włączając się w aktywną pomoc dla naszych sąsiadów. Biblioteki stanowią azyle pokoju, ogrody empatii, areny dzielenia się i walki o Prawdę. Tutaj każdego dnia pielęgnujemy kapitał społecznego zaufania i dbamy o nasze historyczne dziedzictwo. Pamięć o bolesnych doświadczeniach wojny wciąż pozostaje w nas żywa. Nie możemy pozostać obojętni na bestialską agresję wobec narody ukraińskiego, dlatego namawiamy wszystkich Czytelników, do zaangażowania się w pomoc instytucjonalną i indywidualną dla Ukrainy. Głęboko wierzymy również…

Grafika dla artykułu

Szkolenie „Kompetencje medialne” w ramach projektu „Sieć na kulturę w regionie tarnobrzeskim” dobiegło końca. Na kolejnych etapach poznawaliśmy elementarne zagadnienia, związane z umiejętnym i świadomym korzystaniem z możliwości, stwarzanych nieograniczonym dostępem do zasobów internetowych. Najpierw to my, bibliotekarze, rozwijaliśmy swoje umiejętności. Drugi etap stanowił 31-godzinny cykl zajęć dla Dzieci, przygotowujący je do świadomego i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Umiejętność selekcji z rwącego strumienia informacji, zmysł krytycznego myślenia oraz ostrożność w podejmowaniu decyzji to zaledwie część korzyści, jakie dał nam projekt. Etapem go domykającym było wyposażenie instytucji w sprzęt, niezbędny do organizacji szkoleń i warsztatów. Z radością informujemy, że jako beneficjenci „Sieci na kulturę” otrzymaliśmy sześć laptopów, które będą nam służyć w ciągłym rozwijaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności. Kluczowym założeniem…