Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Drodzy Czytelnicy, jesteśmy dumni, mogąc się z Wami podzielić informacją, że MiPBP w Dębicy znalazła się w gronie beneficjentów programu „Partnerstwo dla książki” na rok 2022 r. Nasza biblioteka znalazła się na liście 226 wyróżnionych dofinansowaniem instytucji. To dla nas – mieszkańców ziem dębickich oraz bibliotekarzy – wyjątkowa szansa, by nadal aktywnie i zaangażowaniem współtworzyć przestrzeń spotkań, jaką stanowi biblioteka i stale wzmacniać jej pozycję, jako centrum kulturotwórczego. Do programu zgłosiło się 733 instytucji kultury, takich jak biblioteki i domy kultury. I choć o dofinansowanie starać się mogły również księgarnie, stowarzyszenia, fundacje, a nawet przedsiębiorstwa, to właśnie biblioteki zdominowały ranking wyróżnionych. A my jesteśmy jedną z nich! Wartość przyznanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  dofinansowania wynosi 18 000 PLN. Program…