Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Nadchodzącemu rokowi patronuje już grono wybitnych, zasłużonych na niwie kultury, polityki i nauki osobistości. Postaciom ponadprzeciętnych, zaangażowanych w kształtowanie losów i wizerunku Ojczyzny wybranym przez Sejm oraz Senat towarzyszą jednak przykładne sylwetki tych, których oddziaływanie na dzieje Małej Ojczyzny pozostaje niezakwestionowane. W związku z przypadającą na 2022 r. setną rocznicą urodzin Władysława Strumskiego, Rada Miejska w Dębicy na wniosek Burmistrza Dębicy powierzyła kolejny rok patronatowi czynnego działacza społecznego, członka WiN-u, oficera i dowódcy dywersyjnego Armii Krajowej Obwodu Dębica, pisarza i publicysty. Był m.in. działaczem KS Wisłoka, założycielem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej oraz założycielem i pierwszym prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy. Co to oznacza dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy? W nadchodzącym roku Czytelnicy mogą spodziewać…