Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Podczas gdy nasze pociechy ekscytują się ślicznymi, pachnącymi nowością prześlicznymi przyborami szkolnymi, równolegle maleństwa z krajów Trzeciego Świata, rwące się do nauki, lecz pozbawione tej możliwości, nie mogą sięgnąć do tornistrów, ponieważ ich nie mają. Edukacja, nawet najelementarniejsza, jest marzeniem, mrzonką wciąż odsuwaną w sferę niemożliwego ze względów skrajnego ubóstwa i codziennej bezlitosnej walki o przetrwanie w supremacji nędzy, głodu i zapomnienia. Priorytetem staje się zatem pomoc dzieciom z krajów, w których śmierć z powodu malarii walczy o lepsze ze śmiertelnym wygłodzeniem. Szczęśliwie, istnieją ludzie o szlachetnych sercach i czystych intencjach, jak członkowie fundacji Pro Spe, organizatorzy akcji „Polskie smyki dzieciom z Afryki”. Do drugiej edycji wspaniałego przedsięwzięcia przyłącza się Filia nr 3 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy…

Grafika dla artykułu

Pierwszy miesiąc jesieni nieprawdopodobnie spotęgował naszą wrażliwość na wygodnictwo wąskich horyzontów, płyciznę ambicji i przewrotnie pielęgnowaną obłudę. Wszystko za sprawą tegorocznej lektury Narodowego Czytania, wybijającą się uderzeniem filisterskiego nałogu hipokryzji między „Balladynę” a „Ballady i romanse”. Symptomatyczne stało się ujęcie tragifarsy w romantyczną klamrę i tym mocniej wybrzmiewa donośna dykcja bystrej obserwatorki i odważnej demaskatorki społecznych przywar, jaką niewątpliwie jest Gabriela Zapolska. Najsłynniejszy z jej dramatów był odczytywany po wielekroć, uprzytamniając nam własne wady i skłaniając do zdyscyplinowania małostek. Dekada domykająca wrzesień dla dębickich bibliotek okazała się być wyjątkowo obfita w ukoronowane powodzeniem wspólne spotkania przy „Moralności pani Dulskiej”. W zeszłym tygodniu do znakomitej w swej restytuującej pozycję kanonu inicjatywy przyłączyły się także Filie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w…