Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Zdarzają się dokoła nas, szczególnie w najbliższym otoczeniu, ponieważ tutaj najłatwiej się im ukryć, zjawiska paradoksalne i zagadkowe. Jedną z takich odkrywczych sprzeczności na gruncie naszej Małej Ojczyzny jest Latoszyn. Sama miejscowość, powstała już w XII wieku należy do jednej z najstarszych na Ziemiach Dębickich, jednak już tutejsze uzdrowisko należy do… najmłodszych w Polsce! Sami powiedzcie, czy to nie zadziwiające? Bezsprzecznie, ale jednocześnie prawdziwe, a synteza tego, co wielowiekowe z tym, co świeżo stworzone stało się dziedziną idealną do eksploracji przez głodnych wiedzy podróżników. Wyjazd do Latoszyna stał się dla naszych małych konkwistadorów wiedzy okazją do poznania historii uzdrowiska, nauki o różnorodnych możliwościach leczenia oraz udowodnieniem tego, że najlepsze efekty terapeutyczne przynosi harmonia człowieka i Natury. Ale po kolei… Ugruntowana…