Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Z przyjemnością zapowiadamy kolejne spotkanie autorskie z dębiczaninem dr. Damianem Karolem Markowskim. Spotkanie z Autorem to nie tylko wspaniałe przeżycie dla wszystkich miłośników jego literatury, ale również niepowtarzalna lekcja historii. Na wydarzenie zaprasza Burmistrz Miasta Dębicy oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy w dniu 5 sierpnia (czwartek) o godz. 17.00 do budynku Biblioteki przy ul. Akademickiej 10. 14 lipca 2021 r. ukazała się najnowsza książka doktora Damiana Karola Markowskiego pt. „Lwów 1944”, będąca publikacją znacznie wykraczającą poza ramy surowego naukowego opracowania kwestii już przecież obecnej w polskiej historiografii.  dr Damian Karol Markowski – ur. w 1986 r., historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2010), doktorat na Wydziale Historycznym UW (2016, temat dysertacji: „Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944-1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych”). Uczeń śp. prof. Pawła Piotra Wieczorkiewicza i…

Grafika dla artykułu

26 lipca br.  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy  stała się przestrzenią sympatycznej uroczystości. Po 44 latach z czynnego życia zawodowego na emeryturę przeszła wieloletnia bibliotekarka pani Marta Chodór. Swoją wiedzą, życzliwością i wrażliwością na drugiego człowieka doskonale wypełniała powierzone obowiązki. Każdy z pracowników wyraził uznanie dla jej życzliwości i skromności będący wzorem do naśladowania. Dla naszej Pani Marty kończy się czas trudnej, ale jakże satysfakcjonującej pracy bibliotekarza – przewodnika po świecie książek, nauki i literatury. Na uroczystość podsumowującą pracę Marty Chodór przybyło lokalne środowisko bibliotekarskie, koleżanki emerytki. Dodatkowo uroczystość uświetniła Grażyna Pastuła, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie. W imieniu pracowników oraz byłych przełożonych podziękowania za długoletnią pracę na rzecz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Dębicy oraz wyrazy uznania za włożony…