Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Lipiec jest miesiącem obfitującym w rocznice wielu przełomowych wydarzeń historycznych, o których możemy powiedzieć wprost, że zmieniając bieg historii, stanowią siłę kształtującą naszą tożsamość narodową. Do takich należy niewątpliwie powstanie lwowskie, temat szeroko omawiany, lecz wciąż niewyczerpany. 14 lipca 2021 r. ukazała się najnowsza książka doktora Damiana Karola Markowskiego pt. „Lwów 1944”, będąca publikacją znacznie wykraczającą poza ramy surowego naukowego opracowania kwestii już przecież obecnej w polskiej historiografii. O tej pozycji, jak i również o poprzednich książkach Autora będziemy mieli okazję porozmawiać już 5 sierpnia 2021 r. podczas spotkania z autorem w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy. Doktor Damian Karol Markowski dał się poznać Czytelnikom jako wnikliwy i uważny obserwator przeszłości, umiejętnie i celnie wskazujący na przyczyny i…