Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

W dniu 18 czerwca br. nasza biblioteka  przyjęła zaproszenie i przyłączyła się do akcji „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”. Celem akcji jest szerzenie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. Jako instytucja kulturalno-edukacyjna jesteśmy solidarni z osobami z autyzmem i przekazaliśmy niebieską iskierkę wykonując trzy symboliczne zadania:1) wykonaliśmy dekorację tematyczną „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”, 2) ubraliśmy się na niebiesko,3) napisaliśmy o akcji na naszym profilu facebookowym i stronie placówki. W  ostatnim czasie wszyscy jesteśmy z Niebieskimi Motylami – i my również! Dziękuję za nominację i kontynuujemy akcję #challengeniebieskiemotyle2021 NOMINUJEMY: Urząd Miejski w Dębicy