Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi godzin i zasad funkcjonowania poszczególnych działów i filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy obowiązującymi od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Zasady korzystania z Biblioteki są zgodne z obowiązującymi wytycznymi, w szczególności ministerialnymi i Biblioteki Narodowej. – Wypożyczenia zbiorów w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży, Bibliolandii oraz w filiach bibliotecznych odbywają się w trybie wolnego dostępu do półek, z zachowaniem obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz z obowiązkiem zakrywania ust i nosa maseczką. W pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. – Wejście do Biblioteki Głównej przy ul. Akademickiej 10 odbywa się dwoma wejściami, od strony Wypożyczalni…