Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy

Drodzy Czytelnicy! 26 listopada odbyła się w wersji on-line promocja książki pana Aleksandra Bielendy pt. „Pij krew braci swoich. Opowieść z Dziejów Rodu Łosiów”. Książka jest dostępna w Wypożyczalni dla Dorosłych i Dziale Zbiorów Regionalnych.